“บันได” คือ เครื่องมือช่างชิ้นหนึ่งที่ทุกครอบครัวต้องมีติดบ้าน บันไดนั้นมีความสำคัญเพราะมีหลายประเภทที่ต้องเลือกให้เข้ากับการใช้งานในงานนั้นๆ เพราะหากเลือกบันไดไม่เข้ากับงาน จะมีอันตรายแฝงอยู่ เป็นอันตรายที่เกิดจากการตกจากที่สูง จะส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยได้ เราจึงจำเป็นต้องใส่ใจในการเลือกบันไดมาไว้ที่บ้าน เราควรต้องศึกษาให้ดีเสียก่อน ก่อนจะเลือกซื้อบันได เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและปลอดภัยกับตัวเราอีกด้วย

บันได

ประเภทของ บันได

1. ประเภทที่ใช้งานในครัวเรือน หรือบันไดทั่วไป ที่เราเห็นวางขายส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีความแข็งแรงพอประมาณ เพราะเป็นประเภทที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้กันบ่อยๆ หากมีเหตุจำเป็นจึงจะเอาออกมาใช้เสียทีหนึ่ง
2. ประเภทที่ใช้ในกิจการค้าทั่วไป หรืออาจจะเรียกว่าบันไดสำหรับขึ้นลงขนของและงานช่างทั่วไปก็เห็นจะไม่ผิด เนื่องจากเป็นชนิดที่นิยมใช้ในงานช่างทั่วไปที่ไม่ต้องมีเครื่องมือหนักอะไรมากนัก เช่น งานทาสี งานขึ้นตรวจซ่อมหลังคา และงานตัดแต่งกิ่งไม้ทั่วไปตามบ้าน
3. ประเภทใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นบันไดที่ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานหนัก รับน้ำหนักได้มาก ที่ต้องมีการขนเครื่องมือหนักๆ ขึ้นไปทำงานบนที่สูงด้วย อาจมีการออกแบบเพื่อให้มีแท่นวางกล่องเครื่องมือไว้ด้านบน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

บันได บันได บันไดพาด

บันไดอเนกประสงค์

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกบันไดมาใช้งาน

1. พิจารณาจากประเภทงานที่เราต้องการใช้ว่าเป็นประเภทไหน เนื่องจากการออกแบบของบันไดแต่ละแบบนั้นมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน ต้องเลือกให้เหมาะ

2. น้ำหนักรวมที่จะขึ้นไปบนบันได บันไดแต่ละอันจะมีการกำหนดขนาดน้ำหนักสูงสุดที่รับได้เอาไว้ ซึ่งเราจะต้องคิดรวมน้ำหนักของเราเข้ากับน้ำหนักของเครื่องมือ (หากว่ามีการขนเครื่องมือขึ้นไปทำงานด้วย) ต้องให้อยู่ในกำหนดเพื่อความปลอดภัย แม้ว่าโดยทั่วไปจะออกแบบเผื่อมา แต่เราก็ไม่ควรทำให้เกิดโหลดภาระที่เกินจากที่ระบุไว้

บันไดอลูมิเนียม

3. ความสูงของจุดที่เราต้องการขึ้นไป เพื่อเลือกขนาดความสูงของบันไดให้เหมาะ หากเป็นบันไดยืดหดได้ ก็จะสะดวกในเรื่องนี้ที่เราสามารถปรับขนาดได้ตามที่ต้องการ

4. วัสดุที่ใช้ทำบันไดและความเป็นฉนวน เรื่องนี้สำคัญมากหากทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

5. ข้อห้ามและคำเตือนที่ระบุมาในคู่มือ แม้ว่าบันไดจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่าย แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือที่ให้มาเสียก่อน เพื่อจะได้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาด

บันไดพับได้ บันไดอเนกประสงค์ บันไดอลูมิเนียม

บันได Homepro

TIPS : ปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บันไดอย่างปลอดภัย

สิ่งสำคัญของการเลือกใช้ บันได ให้เหมาะกับงานนั้น นอกจากต้องคำนึงถึงฐานหรือพื้นวางบันได เพื่อให้เราวางบันไดได้อย่างมั่นคงแล้ว “ความสูงของงาน” ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน โดยเราควรเลือกใช้บันไดที่มีความสูงกว่าระดับความสูงของงานที่ต้องทำอย่างน้อย 2 เมตร เช่น ระดับความสูงของงานที่ทำอยู่ที่ 4 เมตร เราควรเลือกใช้บันไดที่มีความสูงอย่างน้อย 6 เมตร เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อควรห้ามที่สำคัญ คือ เราไม่ควรยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดของบันได เพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัว การยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึด แต่หากเรายืนอยู่ขั้นต่ำลงมาอย่างน้อย 2 ขั้นบันได

บันได ราคา บันไดเหล็ก บันไดสไลด์

บันไดพาด

เมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้ อีกทั้งการยืนอยู่บนบันได ไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรง A จะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย 3 จุดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลง

อีกหนึ่งปัจจัยในการใช้บันไดอย่างปลอดภัยคือ น้ำหนักที่บันไดสามารถรองรับได้ โดยปกติบันไดแต่ละตัวจะสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการเลือกใช้บันไดให้ปลอดภัยจึงไม่ควรละเลยเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เช่น บันไดสามารถรองรับน้ำหนักได้ 120 กก. นั่นหมายความว่าน้ำหนักตัวของผู้ใช้บวกกับน้ำหนักของเครื่องมือช่างที่นำติดตัวขึ้นไปต้องไม่เกิน 120 กก. นั่นเอง


โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]