กักตัว 14 วัน สามารถทำที่บ้านได้ไหม หากไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านตัวคนเดียวจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรให้สบายใจว่าทุกคนในบ้านจะปลอดภัย หากไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในระยะใกล้ ไม่ได้มีความเสี่ยงสูง หรือหากมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 แน่นอน กรณีแบบนี้ต้อง กักตัวกี่วัน จำเป็นหรือไม่ที่ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน และการ กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน เมื่อไหร่ถึงจะครบกำหนด ทุกคำถามเกี่ยวกับการ กักตัว 14 วัน ที่กล่าวมานี้ HomeGuru มีคำตอบมาช่วยไขข้อข้องใจให้แล้วครับ

• คลายสงสัย กักตัว 14 วัน ทำตัวอย่างไร เริ่มนับแบบไหนให้ถูกต้อง!

1. กักตัวกี่วัน กำหนดจากอะไร
2. กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน จึงจะถูกต้อง
3. กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อคนรอบตัว
4. วิธีสังเกตุอาการตัวเองในช่วงกักตัวที่บ้าน

กักตัว 14 วัน

กักตัวกี่วัน กักตัว 14 วัน กักตัวกี่วัน

• กักตัวกี่วัน กำหนดจากอะไร

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางภาครัฐ เอกชน และประชาชนเองต่างก็มีการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในเรื่องของการป้องกัน การรักษา และการปฏิบัติตนเมื่อติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง ทั้งนี้ หนึ่งในข้อปฏิบัติของผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันก็คือการ กักตัว 14 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อที่หลาย ๆ คนคงคุ้นหูกันดีอยู่แล้ว แต่การกำหนดว่า กักตัวกี่วัน นั้นอ้างอิงจากอะไร ทำไมต้องยาวนานถึง 14 วัน แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่มีเหตุผลครับ

โรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส เมื่อติดเชื้อแล้วจะสามารถแพร่เชื้อต่อจากคนสู่คนได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ติดเชื้อที่ส่งผ่านออกมาจากการพูดคุยกันในระยะใกล้ การไอ การจาม หรือได้รับเชื้อผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสนี้อยู่ โดยมักจะมาจากการใช้มือสัมผัสเชื้อ แล้วส่งต่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางตา จมูก และปากโดยไม่ทันรู้ตัวนั่นเองครับ

เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งร่างกายของคนแต่ละคนมีภูมิต้านทานไม่เท่ากัน การตอบสนองต่อการรับเชื้อไวรัสจึงมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการป่วย หรือไม่แสดงอาการป่วยเลยก็ได้ และถึงแม้จะไม่มีอาการ แต่ก็ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อในร่างกายต่อให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ผู้ติดเชื้อบางคนที่ไม่แสดงอาการจึงอาจแพร่กระจายเชื้อโดยไม่ทันรู้ตัวออกไปเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาการของโรคนี้มีตั้งแต่อาการเล็กน้อยที่สามารถหายได้เอง ไปจนถึงอาการรุนแรงถึงชีวิต

นอกเหนือจากปัจจัยที่ร่างกายแต่ละคนแสดงอาการมากน้อยแตกต่างกันออกไปแล้ว อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว คือ ผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะแสดงอาการมากน้อยแค่ไหน แต่การติดเชื้อในระยะเริ่มต้นจะไม่แสดงอาการออกมาทันที เพราะเชื้อไวรัสนี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีระยะฟักตัวหลังจากรับเชื้อ แล้วจึงค่อยแสดงอาการ หรือตรวจพบเชื้อหลังจากได้รับเชื้อแล้วในระยะเวลาประมาณ 2 – 14 วัน นี่จึงเป็นเหตุผลและที่มาว่าทำไมจึงจำเป็นต้องใช้เวลา กักตัว 14 วัน หลังจากทราบว่าได้ใกล้ชิด หรือพบปะกับผู้ติดเชื้อยืนยันโดยทันทีแม้จะยังไม่มีอาการอะไร ทั้งนี้ก็เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นต่อไป หากเกิดการติดเชื้อจริง ๆ ครับ

กักตัว 14 วัน

• กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน จึงจะถูกต้อง

หลังจากได้ทราบกันไปแล้วว่า กักตัวกี่วัน กำหนดจากอะไร อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่สร้างความสับสนให้หลาย ๆ คน คือ กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน ต้องเริ่มนับจากวันที่เจอผู้ติดเชื้อ วันที่มีอาการป่วย วันที่ตัดสินใจไปตรวจ หรือวันไหนกันแน่ แล้วเมื่อไหร่จึงจะครบกำหนด ก่อนตอบคำถามนี้ HomeGuru อยากให้ลองทำความเข้าใจกับคำว่า กักตัว ในเชิงระบาดวิทยากันก่อนครับ

การกักตัวในทางระบาดวิทยาจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การแยกกัก และ การกักกัน ครับ

1. การแยกกัก (Isolation) 

เป็นการกัก “ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วย” โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ หรือวันที่เริ่มมีอาการไปจนครบ 14 วัน 

2. การกักกัน (Quarantine)

เป็นการกัก “ผู้มีความเสี่ยง หรือผู้สัมผัสใกล้ชิด” โดยเริ่มนับตั้งแต่ทราบว่ามีความเสี่ยงไปจนครบ 14 วัน

ซึ่งจากข้อมูลของการกักตัวทั้ง 2 แบบ จะสังเกตได้ว่าการเริ่มนับวันที่ในการกักตัว จะเริ่มนับทันทีที่ทราบว่ามีการติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยง โดยนับวันแรกที่ทราบเป็นวันที่ 0 จากนั้นวันถัดมาจึงเริ่มนับเป็นวันที่ 1 ไปจนครบระยะเวลา กักตัว 14 วัน นั่นเองครับ

ตัวอย่าง : การแยกกัก เริ่ม กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน 

วันที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ หรือมีอาการป่วย ให้นับเป็นวันที่ 0 วันถัดมาจึงเริ่มนับเป็นการกักตัววันที่ 1 จนครบ 14 วัน

เช่น ตรวจพบว่าติดเชื้อวันที่ 12 ให้นับเป็น 0 วันถัดมาวันที่ 13 ให้นับเป็น 1 ไปจนครบ 14 วัน ในวันที่ 26 นั่นเองครับ

ตัวอย่าง : การกักกัน เริ่ม กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน

วันที่ทราบว่าพบปะกับผู้ป่วย หรือในกรณีที่พบปะกับผู้ป่วยทุกวันให้นับวันสุดท้ายที่พบกันเป็นวันที่ 0 วันถัดมาจึงเริ่มนับเป็นการกักตัววันที่ 1 จนครบ 14 วัน

เช่น พบปะกับผู้ติดเชื้อวันที่ 10 – 15 ก็ให้เริ่มนับจากวันสุดท้ายที่พบกัน คือ วันที่ 15 ให้นับเป็น 0 วันถัดมาวันที่ 16 ให้นับเป็น 1 ไปจนครบ 14 วัน ในวันที่ 29 นั่นเองครับ

ในกรณีที่ผู่ป่วยได้แยกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจะถือเป็นผู้มีความเสี่ยง ควรเริ่มกักตัวทันทีหลังพบผู้ป่วยวันสุดท้ายเพื่อสังเกตุอาการครับ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง หรืออยู่ในช่วงรอเตียงว่างจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ก็ต้องใช้วิธีการให้ผู้ป่วยแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือที่เรียกกันว่า Home Isolation ซึ่งหากในบ้านนั้นมีสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน ไม่สามารถแยกบ้านกันได้จริง ๆ สมาชิกในบ้านจะถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงเช่นกัน ให้เริ่ม กักตัว 14 วัน โดยเริ่มนับวันที่ 1 เมื่อผู้ป่วยในบ้านมีอาการครบ 14 วันไปแล้ว เพราะถือว่าพ้นระยะแพร่เชื้อของผู้ป่วยไปแล้วครับ

กักตัว 14 วัน

• กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อคนรอบตัว

ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยต้องกักตัวอยู่ในบ้านที่อยู่ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น อาจสร้างความตึงเครียดและความกังวลใจว่าจะเกิดการแพร่เชื้อขึ้นภายในบ้านหรือไม่ ทางกรมควบคุมโรค และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จึงได้แนะนำ 14 วิธีการ สำหรับการกักตัว 14 วัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้ดังนี้ครับ

1. ให้ผู้ป่วยแยกตัวออกจากสมาชิกในบ้านให้มากที่สุด เช่น แยกห้องนอน หรือแยกห้องน้ำ เป็นต้น

2. หากภายในบ้านมีห้องน้ำเพียงห้องเดียว ผู้ป่วยควรใช้ห้องน้ำหลังคนอื่น ๆ และใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง

3. สมาชิกทุกคนในบ้านเว้นระยะห่างระหว่างกันเสมอ อย่างน้อย 2 เมตร

4. สมาชิกทุกคนในบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ

6. ใช้กระดาษทิชชู หรือกระดาษชำระเวลาไอ หรือจาม และแยกทิ้งให้เหมาะสม

7. ผู้ป่วยควรงดการรับประทานอาหารร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในบ้าน หรือให้ทุกคนแยกกันรับประทานอาหาร

8. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

9. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1.5 – 2 ลิตร

10. ควรเปิดหน้าต่างภายในบ้านให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ

11. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

12. หากิจกรรมที่ชอบทำในบ้าน เพื่อช่วยลดความเครียด คลายความวิตกกังวล

13. งดออกไปพบปะพูดคุยกับผู้อื่นในช่วงกักตัว

14. หากมีอาการปวดหัว หรือมีไข้ แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอลทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง

กักตัว 14 วัน

กักตัวกี่วัน กักตัว 14 วัน กักตัวกี่วัน

• วิธีสังเกตุอาการตัวเองในช่วงกักตัวที่บ้าน

เชื่อว่าผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ย่อมต้องมีความกังวลใจต่ออาการโรคมากกว่าการกักตัว หรือรักษาตัวในสถานพยาบาลกันอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีการตรวจสอบและติดตามผลจากแพทย์และพยาบาลเป็นรายวันก็ตาม ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ห่างไกลจาก อุปกรณ์ป้องกันโควิด และบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ การหมั่นสังเกตุอาการของตัวเองในช่วงกักตัวที่บ้านจึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากครับ

การสังเกตุอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง คือการสังเกตุจาก 2 ส่วนสำคัญ นั่นคืออาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ

1. อาการไข้

ควรหมั่นวัดอุณภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากวัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือเริ่มมีอาการตัวร้อน หนาวสั่น หรือปวดเมื่อยตัวให้รีบไปพบแพทย์ครับ

2. อาการระบบทางเดินหายใจ

หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจแล้วรู้สึกหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น การรับรสผิดเพี้ยนไปจากเดิม ถือเป็นสัญญาณอันตราบให้รีบพบแพทย์เช่นกันครับ

ข้อควรระวัง : การเดินทางไปพบแพทย์ควรงดใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ แต่ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว และในกรณีที่มีผู้ร่วมทางไปด้วย ผู้ป่วย และผู้ร่วมทางควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งให้เปิดหน้าต่างรถไว้เสมอหากเป็นรถยนต์ครับ

หวังว่าตอนนี้ทุกคนคงหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าควร กักตัว 14 วัน อย่างไรให้ปลอดภัยต่อคนรอบตัว และการ กักตัว 14 วัน นับจากวันไหน จึงจะถูกต้อง ซึ่งในสถานการณ์นี้ HomeGuru เชื่อว่าหากทุกคนเคร่งครัดกับข้อปฏิบัติในการกักตัวก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มากเลยครับ และหากใครกำลังมองหาอุปกรณ์หรือของใช้จำเป็นสำหรับการกักตัวที่บ้าน ก็สามารถช้อปออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทาง www.homepro.co.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284 ครับ

โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]