ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร… คงเป็นคำถามที่ไม่ค่อยถูกหยิบยกขึ้นมามากนัก เพราะบ้านหนึ่งหลัง จะเลือกซื้อประตู และหน้าต่างโดยเฉลี่ยเพียง 1-2 ครั้ง เพราะด้วย วัสดุหน้าประตู-หน้าต่าง เป็นวัสดุที่มีความคงทนทั้งแสงแดด และฝน ทำให้อยู่คู่กับตัวบ้าน หรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆ ดังนั้นไม่เพียงแต่ความสวยงามของประตู หรือหน้างต่างเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ HomeGuru อยากแนะนำให้ทุกๆ บ้านคำนึงถึงคือ คุณภาพและปัญหาที่จะตามมาภายหลัง หากประตู และหน้าต่างที่เลือกซื้อมาไม่ได้มาตรฐานนะครับ

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับประตู-หน้าต่าง

ประตูและหน้าต่างที่ดี จะถูกทำการทดสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานในการใช้งาน ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards) โดยได้กำหนดมาตรฐานพื้นฐานของ ประตู และหน้าต่างที่ดีไว้ 3 มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านในการเลือกประตู และหน้าต่าง ดังนี้ครับ

Wind Pressure Resistance Performance (การต้านทานแรงลม)

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร…คำตอบแรกคือ ประตู และหน้าต่างต้องมีความสามารถในการต้านทานแรงลม โดยสังเกตจากสลากบนตัวสินค้า เพราะหาก วัสดุหน้าประตู-หน้าต่าง ไม่สามารถต้านทานแรงลมได้ เมื่อเกิดลมพายุแรง จะส่งผลให้ประตูหน้าต่างโก่ง หลุดจากวงกบ กระจกแตก และส่งผลอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้ครับ

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

ซึ่ง Wind Pressure Resistance Performance หรือ การต้านทานแรงลม เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของบานประตู และหน้าต่างในการต้านทานแรงลมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยมีหน่วยเป็น พาสคัล (Pa) ซึ่งอาคารบ้านเรือนแต่ละประเภท จะต้องเลือกใช้ประตู และหน้าต่างที่มีคุณสมบัติการต้านทานแรงลมที่ต่างกัน โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.744-2530) ได้จำกัดประเภทของประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร เพื่อติดตั้งบนอาคารสูง หรือคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานไว้ดังนี้ครับ

– อาคารสูง 10-20 เมตร เหมาะกับหน้าต่างที่ต้านแรงลมได้ระหว่าง 800-1,200 Pa
– อาคารสูง 20-40 เมตร เหมาะกับหน้าต่างที่ต้านแรงลมได้ระหว่าง 1,200-1,600 Pa
– อาคารสูงกว่า 40 เมตร เหมาะกับหน้าต่างที่ต้านแรงลมไม่น้อยกว่า 1,600 Pa

หรือสามารถแบ่งการต้านทานแรงลม ได้เป็น 7 ระดับดังนี้

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

หน้าต่าง Aluminum บานเลื่อน หน้าต่าง Aluminum บานเลื่อน ประตู Aluminum

การต้านทานแรงลมประตู หน้าต่าง

Water Tightness Performance (การป้องกันน้ำรั่วซึม)

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร… คุณสมบัติรองลงมาที่ควรพิจารณา เมื่อต้องเลือกซื้อประตู และหน้าต่าง คือ การป้องกันน้ำฝนรั่วซึม เมื่อเกิดแรงลม หรือพายุฝนในช่วงฤดูฝนของทุก ๆ ปี แทบทุกบ้านมักพบปัญหาน้ำรั่วซึมจากขอบหน้าต่าง และขอบประตู ส่งผลให้เกิดความเสียหายภายในตัวบ้านทั้งพื้น ผนัง และ เฟอร์นิเจอร์ การสังเกต และเลือก วัสดุหน้าประตู-หน้าต่าง ที่สามารถป้องกันน้ำฝนรั่วซึมให้เหมาะสมกับตำแหน่งการตั้ง จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันครับ

มาตรฐาน Water Tightness Performance หรือการป้องกันน้ำรั่วซึมนั้นมีหน่วยเป็นพาสคัล (Pa) เช่นเดียวกับการต้านทานแรงลม โดยค่ามาตรฐานในการป้องกันน้ำฝนรั่วซึมจะอยู่ที่ 100-500 พาสคัล ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ ตำแหน่งการตั้ง ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน และความสูงของที่พักอาศัยเป็นหลักครับ โดยการป้องกันน้ำรั่วซึมนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ

ตำแหน่งการตั้งประตู หน้าต่าง

บ้านพักอาศัยทั่ว ๆ ไป ประตู และหน้าต่าง ควรมีมาตรฐาน JIS ในการป้องกันน้ำฝนรั่วซึมอยู่ในระดับที่ W2 – W3

Air Tightness Performance (การป้องกันอากาศรั่วไหล)

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร… เมื่อต้องการควบคุมอุณหภูมิ หรืออากาศภายในห้องให้คงที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ การเลือกประตู และหน้าต่างที่มีคุณสมบัติป้องกันอากาศรั่วไหลของอากาศผ่านตัวบานประตูและวงกบ จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นครับ เพราะเครื่องปรับอากาศจะทำงานไม่หนัก แถมยังช่วยป้องกันเสียงรบกวน และป้องกันฝุ่นละออง โดยเฉพาะในช่วงฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังจะมาถึง หรือแม้แต่กลิ่นไม่พึงประสงค์ มลพิษต่างๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

แต่หากประตู หรือหน้าต่างไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันอากาศรั่วไหล ผู้อยู่อาศัยจะได้ยินเสียงลมเข้ามาภายในห้อง จนสร้างความรำคาญใจให้กับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องสังเกตข้อมูลหรือสอบถามผู้รู้เพื่อให้เลือกใช้ วัสดุหน้าประตู-หน้าต่าง ที่สามารถป้องกันอากาศรั่วไหลได้ โดยระดับในการป้องกันอากาศรั่วไหล สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

ประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร

ชุดประตูเปิด Aluminum หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูอลูมิเนียม

การเลือก วัสดุหน้าประตู-หน้าต่าง ให้เหมาะสมกับบ้านและวิธีการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ตำแหน่งการตั้ง ก็สำคัญเช่นกัน

รู้อย่างนี้แล้ว คำถามที่ว่าประตู หน้าต่าง เลือกใช้อย่างไร คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณแม่บ้าน พ่อบ้าน ที่มีความต้องการจะสร้างบ้านใหม่ หรือรีโนเวทบ้านเก่าแล้วใช่มั้ยครับ เพราะเพียงแค่มองหาประตู-หน้าต่างที่ได้มาตรฐาน 3 ข้อสำคัญ คือ ต้านทานแรงลม ป้องกันน้ำฝนรั่วซึม ป้องกันอากาศรั่วไหล ตามที่ HomeGuru กล่าวไว้ข้างต้น ก็จะช่วยให้บ้านสวย และประตูมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ

โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]