เครื่องมือช่าง อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านไว้ใช้งานเมื่อตัวบ้านหรือของใช้ในบ้านเกิดการชำรุดเสียหาย บางบ้านมีเครื่องมือช่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยสำหรับงานซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็มีอีกหลายบ้านที่มีเครื่องมือช่างชิ้นใหญ่แบบช่างมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมาก HomeGuru จึงได้รวบรวมไอเดียจัดเก็บเครื่องมือช่างมาให้ทุกคนลองศึกษาและนำไปใช้กันครับ

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

สิ่งสำคัญเมื่อต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดเก็บเครื่องมือช่าง

1. เลือกพื้นที่ให้เหมาะสม

สำหรับเรื่องพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือช่างนั้น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ช่างที่ต้องการใช้งาน เพราะงานช่างแต่ละแบบก็ใช้เครื่องมือช่างแตกต่างกัน การออกแบบพื้นที่สำหรับจัดเก็บจึงควรทำรายการอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่เหลือสำหรับการทำงานช่างให้เหมาะสมด้วย

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

2. โครงสร้างต้องแข็งแรง

เครื่องมือช่างบางชนิดมีน้ำหนักมาก เพื่อรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ช่างต่างๆ ที่นับวันจะมีแต่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ บริเวณที่ใช้จัดเก็บเครื่องมือช่างจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ซึ่งจะช่วยให้ทำงานช่างได้อย่างปลอดภัย และยังช่วยป้องกันความเสียหายจากโจรขโมย ลมฟ้าลมฝน หรือน้ำท่วม ที่อาจเกิดกับเครื่องมือช่างราคาแพงด้วย

เก็บเครื่องมือช่าง

3. จัดการระบบไฟฟ้า

เครื่องมือช่างหลายชนิดนั้นจัดเป็นเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน แต่นั่นหมายถึงระบบไฟฟ้าที่เราต้องจัดการให้ดี การเดินไฟมาใช้ในการทำงานแบบลวกๆ อาจสะดวกแต่ไม่ปลอดภัย และอาจทำให้เกิดปัญหาฟืนไฟตามมาภายหลัง การวางระบบไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

4. ใส่ใจเรื่องแสงสว่าง

ไม่ว่าจะทำงานช่างหรืองานอะไรก็ตาม ล้วนต้องอยู่ภายใต้สภาพแสงที่เหมาะสม โดยงานที่ต้องอาศัยแสงธรรมชาติก็ต้องเลือกพื้นที่ทำงานและจัดเก็บให้ตอบสนองต่อทิศทางของแสง ส่วนแสงสว่างจากหลอดไฟ นอกจากจะต้องมีความสว่างมากเพียงพอกับสายตาแล้วยังต้องใช้แสงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติด้วยครับ

เก็บเครื่องมือช่าง

5. เน้นเรื่องอากาศถ่ายเท

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดอย่างห้องทำงานและเก็บเครื่องมือช่าง เพราะงานช่างแต่ละงานมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสีสเปรย์ แล็กเกอร์ น้ำมันสน ฯลฯ จึงต้องเน้นให้มีอากาศถ่ายเท ให้สารเคมีไม่สะสมอยู่ในห้อง และกลายเป็นสารพิษให้โทษเมื่อสูดดมเข้าไป

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

6. ใช้โต๊ะทำงานตัวเก่ง

ไม่ว่าจะเป็นงานช่างประเภทไหน การมีโต๊ะทำงานที่แข็งแรง มีความกว้างเพียงพอ และขนาดเหมาะสมรับกับสัดส่วนร่างกายของผู้ใช้งานจะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ให้ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

7. พื้นที่จัดเก็บเพียงพอต่อการใช้งาน

การจัดสรรพื้นที่เพื่อเก็บเครื่องมือช่างควรคำนึงถึงอนาคตด้วย โดยเตรียมพื้นที่ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ช่างต่างๆ ให้ครบถ้วนและเพียงพอ เพราะเครื่องมือช่างแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน วิธีการจัดเก็บก็แตกต่างกันออกไปด้วย และต้องไม่ลืมพื้นที่สำหรับรองรับเศษวัสดุและขยะด้วยครับ

จัดเก็บเครื่องมือช่าง

เมื่อพูดถึงการจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดเก็บเครื่องมือช่างแล้ว หากไม่มีการจัดระเบียบที่ดีอาจทำให้เกิดอันตรายหรือทำให้อุปกรณ์ช่างสึกหรอได้ง่าย รวมทั้งปัญหาเครื่องมือช่างหาย หรือมีไม่ครบ โดยเฉพาะเครื่องมือช่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ยสำคัญต่อการทำงาน ซึ่ง HomeGuru มีไอเดียอุปกรณ์จัดเก็บที่จะช่วยแก้ปัญหายุ่งเยิงน่าหงุดหงิดเหล่านี้ครับ

เครื่องมือช่างชิ้นเล็กที่ใช้งานบ่อย

อุปกรณ์ช่างที่ใช้งานบ่อยๆ ชิ้นเล็กชิ้นน้อย อย่างไขควง ประแจ ฯลฯ อาจใช้วิธีแยกประเภทและจัดเก็บด้วยการแขวนผนังเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หาง่าย ใช้ง่าย และที่สำคัญคือการจัดเก็บแบบนี้จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ได้มาก อาจเลือกเป็นผนังห้องสักด้าน หรือแม้แต่หลังบานประตูที่ว่างอยู่ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องมือช่างเหล่านี้สามารถนำออกไปใช้งานภายนอกได้ง่าย อาจเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บแบบมีช่องแบ่งพร้อมหูหิ้วเพื่อให้พกพาสะดวกขึ้นก็ได้ครับ

เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่างชิ้นใหญ่ มีน้ำหนักมาก

สำหรับอุปกรณ์ช่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา สามารถใช้วิธีจัดเก็บโดยการวางบนชั้นที่แข็งแรง หรือสามารถเก็บเข้าตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ แต่หากจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรเลือกอุปกรณ์จัดเก็บที่มีล้อหรือมือจับสำหรับลากได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเวลาที่ต้องเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาใช้งานนอกสถานที่ หรือหากบ้านไหนไม่มีพื้นที่มากพอ บ้านสำเร็จรูปสำหรับเก็บของที่สามารถตั้งแยกออกมาจากตัวบ้านได้ก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจมากๆ ครับ

เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่าง

สารเคมีอัตรายและของมีคม

เป็นเครื่องมือช่างที่ต้องแยกประเภทออกมาให้ชัดเจน และเก็บในที่ปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับบ้านที่มีเด็กๆ วัยกำลังซุกซน การเก็บสารเคมีและของมีคมไม่เป็นที่เป็นทางอาจทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือช่างประเภทนี้จึงต้องเน้นความมิดชิดเป็นพิเศษ โดยอาจเป็นกล่องที่มีตัวล็อค หรือลิ้นชักจัดเก็บที่มีแม่กุญแจล็อคแน่นหนา เป็นต้น

จัดเก็บเครื่องมือช่าง จัดเก็บเครื่องมือช่าง จัดเก็บเครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หายง่าย

อุปกรณ์ช่างชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่มีความสำคัญอย่าง ตะปู น็อต ดอกสว่านชิ้นเล็กๆ ที่มักหายง่าย หายาก ควรจัดเก็บใส่กล่องแบบมีช่องแบ่ง หรือลิ้นชักเล็กๆ ที่จะช่วยจำแนกประเภทและขนาดของๆ แต่ละชิ้นได้ง่าย ซึ่งมีทั้งแบบกล่อง ลิ้นชัก หรือกล่องมีล้อลากที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายให้เลือกมากมายครับ

จัดเก็บเครื่องมือช่าง จัดเก็บเครื่องมือช่าง จัดเก็บเครื่องมือช่าง

การจัดเก็บอุปกรณ์ช่างนั้นอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความสำคัญต่อบ้านทุกหลัง เพราะนั่นหมายถึงความสะดวก และความปลอดภัยในบ้านด้วย และไม่ว่ามุมเก็บเครื่องมือช่างในฝันของแต่ละคนจะเป็นแบบไหน HomeGuru ก็ขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับงานช่างในแบบของตัวเองกันนะครับ

โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]