ยุคนี้อะไรๆ ก็ต้องประหยัด ยิ่งเรื่องพลังงานยิ่งต้องประหยัดและเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนก็ต้องใส่ใจทั้งรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และที่สำคัญคือต้องช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราด้วย อย่างนี้ถึงเรียกว่าคุ้มจริง!

“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพราะฉลากจะบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ทั้งระดับการใช้ไฟฟ้า ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพดี ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตราฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด โดยฉลากประหยัดไฟจะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 ซึ่งคือระดับที่ประหยัดไฟมากที่สุด
CARRIER 42TSGS018-703 18827

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกอะไรเราบ้าง

การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” จะช่วยเราคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน
1. ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ
2. ฉลากมีการระบุปีที่ทำการทดสอบค่าพลังงาน
3. มีการระบุประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. มีลายน้ำสัญลักษณ์กระทรวงพลังงานตรงกลางฉลาก
5. แสดงตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีและค่าไฟฟ้าต่อปี ซึ่งส่วนนี้จะช่วยเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนประหยัดได้มากกว่ากัน
6. แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยสัญลักษณ์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และกระทรวงพลังงานด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียว
7. มีข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างฉลาก*หากข้อมูลบนฉลากเหล่านี้ครบถ้วนก็แน่ใจได้ว่าเป็นฉลากแท้*

วิธีคำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเลือกประหยัดจริง ด้วยวิธีคิดง่ายๆ

“ค่าใช้จ่าย (บาท) = หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) × ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย”

ตัวอย่าง การคำนวณหน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) และการประมาณการผลการประหยัดค่าใช้จ่าย/ปีของเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU/hr. โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเบอร์ 5 และมาตรฐาน มอก.

หมายเหตุ
1. กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน
2. ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย = 3.28 บาท/หน่วย

การประมาณการผลการประหยัดค่าใช้จ่าย/ปี
ค่าใช้จ่าย (บาท) = 954.62 kWh × 3.28 บาท =3,131.14 บาท

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยชาติลดการใช้ไฟฟ้ากว่า 53,000 ล้านบาท
ลดความต้องการไฟฟ้ากว่า 27,000 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ 9.87 ล้านตัน

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยชาติลดการใช้ไฟฟ้า แต่ถ้าเราหมั่นล้างหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง แอร์ เครื่องซักผ้า หรือตู้เย็น เป็นประจำก็จะสามารถช่วยชาติประหยัดไฟได้อีกทางนะครับ


สอบถามบริการล้าง-ทำความสะอาดเครื่องใช้ฟ้าเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Home Service by HomePro : m.me/Homeservicebyhomepro
Line : https://lin.ee/uN8D4Zl หรือ @Homeproservice
Call Center : 1284
Mobile app :
https://bit.ly/372RTMT

โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]