ก๊อกน้ำ

ก๊อกอ่างล้างจาน
ก๊อก 2 ทาง
ตะกอนในน้ำ
น้ำไหลเบา