ก๊อกน้ำ

ก๊อกอ่างล้างจาน
ก๊อกอ่างล้างจาน
ก๊อกสองทาง
ตะกอนในน้ำ
น้ำไหลเบา