ปัญหาเพดาน

simple-tips-to-fix-low-ceiling-to-look-tall-easily
ท่อน้ำรั่ว
น้ำรั่วซึม
Insulation