ปัญหาเพดาน

แก้เพดานเตี้ย
ท่อน้ำรั่ว
น้ำรั่วซึม
Insulation
คูปองส่วนลด