แอร์ไม่เย็น

แอร์เปิดไม่ติด
คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน
แอร์ไม่เย็น
ปัญหาเรื่องแอร์