บ้านทรุด

สนิม
กระเบื้องโก่ง
โพรงใต้บ้าน
วิธีแก้น้ำรั่วซึมขอบหน้าต่าง