บ้านทรุด

ตรวจบ้านด้วยตนเอง
สนิม
กระเบื้องโก่ง
โพรงใต้บ้าน
kitchen-renovation