ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

เครื่องฟอกอากาศ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5