แท็งค์น้ำ

เครื่องปั๊มน้ำ
ถังเก็บน้ำ
ปั๊มน้ำ
Water-pump