HomePro มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบน้ำ Water Solution รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำภายในบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดคุณภาพน้ำกิน น้ำใช้ ภายในบ้านได้เอง จุดบริการนี้จึงพร้อมไปด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวก ลูกค้าสามารถนำน้ำตัวอย่างจากบ้านมารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถทดสอบค่ามาตรฐานได้หลากหลาย ทั้งค่าคลอรีน ค่าความเค็ม และความกระด้างในน้ำ ทราบผลทันทีภายใน 15 นาที

แต่หากบ้านไหนยังไม่ได้ตรวจค่าน้ำแต่อยากดูข้อมูลเบื้องต้นแถวที่อยู่ของตน HomePro ได้เก็บรวมรวมข้อมูลและมีตารางแสดงตัวอย่างค่าน้ำในแต่ละพื้นที่ทั่วไทย มาให้ลองเช็คกันก่อนครับ ซึ่งตัวอย่างน้ำและการตรวจสภาพน้ำทำในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สภาพน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจอปัจจัยต่างๆ และผลการตรวจคุณภาพน้ำนี้เป็นผลการตรวจเบื้องต้นเพื่อรับทราบปัญหาสภาพน้ำของบ้านลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าได้อย่างถูกต้องไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงกับผลการตรวจคุณภาพน้ำของที่ต่าง ๆ ได้ โดยจะนำเสนอผ่านข้อมูลที่แบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ ดังนี้

1. กรุงเทพฯและปริมณฑล(BKK)
2. ภาคกลาง(CE)
3. ภาคตะวันออก(EA)
4. ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ(NE)
5. ภาคใต้(SO)
6. ภาคเหนือ(NR)

กรุงเทพฯและปริมณฑล(BKK)

ภาคกลาง(CE)

ภาคตะวันออก(EA)

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ(NE)

ภาคใต้(SO)

ภาคเหนือ(NR)

โปรดให้คะแนนบทความของเรา
[ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0]